en

mgr Bartosz Korinth

e-mail

Zainteresowania naukowe:
  • geografia turystyki
  • przestępczość w przestrzeni miejskiej
  • dydaktyka geografii
Opiekun naukowy:

dr hab. Jan A. Wendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Natalia Soldatke

e-mail

Zainteresowania naukowe:
  • sezonowość zagospodarowania przestrzennego
  • małe miasta portowe
  • wykluczenie komunikacyjne
Opiekun naukowy:

dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG
dr Marcin Połom

mgr Sandra Żukowska

e-mail

Zainteresowania naukowe:
  • gospodarka morska
  • współpraca transgraniczna
  • analizy i wizualizacje GIS
Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
dr Maciej Tarkowski

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...