en
Zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza studentów kierunków Geografia i Gospodarka przestrzenna do uczestnictwa w seminariach dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Zapisy prowadzone są w sekretariacie Katedry w wyznaczonych terminach, które w każdym roku akademickim ogłasza Dyrekcja Instytutu Geografii. Seminaria licencjackie na kierunku Geografia prowadzi: dr Renata Anisiewicz Seminaria licencjackie na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzą: dr hab. Tomasz Michalski, profesor UG, dr hab. Aleksander Kuczabski, profesor UG., dr Marcin Połom i dr Maciej Tarkowski Seminaria magisterskie na kierunku Geografia prowadzą: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski i dr hab. Jan A. Wendt, profesor UG Seminaria magisterskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzą: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, dr hab. Tomasz Michalski, profesor UG i dr hab. Aleksander Kuczabski, profesor UG
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...