en

dr hab. Tadeusz Palmowski

Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej

Jednostka nadająca stopień:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym:

prof. dr hab. Marcin Rościszewski z IGiPZ PAN w Warszawie, prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Zaleski z Uniwersytetu Gdańskiego

Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego:

17 października 2001

dr hab. Jan A. Wendt

Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Jednostka nadająca stopień:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym:

prof. dr hab. Piotr Korcelli z IGiPZ PAN w Warszawie, prof. dr hab. Andrzej Lisowski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Wiesław Maik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego:

9 maja 2008

dr hab. Tomasz Michalski

Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach postkomunistycznych w dobie transformacji

Jednostka nadająca stopień:

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym:

prof. dr hab. Janina Jóźwiak z SGH w Warszawie,  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Wiesław Maik z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, prof. ndzw., dr hab. Waldemar Ratajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego:

29 listopada 2011

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...