en

Zakład Rozwoju Regionalnego współpracuje przede wszystkim z ośrodkami badawczymi działającymi w dwóch, częściowo pokrywających się regionach - Europie Bałtyckiej i Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsi partnerzy, z którymi zespól ZRR współpracuje od wielu lat to akademickie ośrodki geograficzne z Kaliningradu (Federacja Rosyjska), Kłajpedy (Litwa), Lwowa (Ukraina) i Oradei (Rumunia). Współpraca z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie ogniskuje się wokół zagadnień integracji bałtyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji transgranicznych, rozwoju turystyki i gospodarki morskiej. Ważnym partnerem w Rosji jest również Instytut Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Instytut Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk. Merytorycznie zbliżony zakres zagadnień jest  przedmiotem wspólnych badań prowadzonych z geografami społeczno-ekonomicznymi z Uniwersytetu w Kłajpedzie. Na Ukrainie głównymi partnerami zespołu ZRR są badacze Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Współpraca skupia się przede wszystkim wokół problematyki skutków transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian ludnościowych, przekształceń struktur terenowej administracji państwowej i kształtowania się lokalnej samorządności. Ponadto zespół KGRR podtrzymuje kontakty z Uniwersytetami w Charkowie i Tarnopolu. Badania powadzone wspólnie z Uniwersytetem w Oradei (Rumunia) koncentrują się przede wszystkim wokół geograficzno-politycznych problemów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. Współpraca dotyczy także problematyki geografii turyzmu. Współpraca z wymienionymi ośrodkami nie ogranicza się jedynie do zagadnień naukowych. Obejmuje również organizację ćwiczeń terenowych dla studentów i wymianę w ramach programu Erasmus. Inni najważniejsi rumuńscy partnerzy to uczelnie z: Bukaresztu, Cluj-Napoca i Shighetu Marmatei. Ponadto, poza bliską współpracą naukową z wymienionymi ośrodkami naukowymi podtrzymywane są także kontakty naukowe z badaczami z: Białorusi, Czech, Francji, Słowacji, Słowenii, Niemiec, Turcji, Węgier i Włoch.

ساخت اپلیکیشن مبلمان اداری طراحی قالب وردپرس نیازمندیها طراحی اپلیکیشن
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...