en

Tematyka prac licencjackich i magisterskich realizowanych w Zakładzie Rozwoju regionalnego dotyczy szerokiego spektrum zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poniżej podano przykładowe tematy prac, wykonanych w ostatnich latach pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego i pozostałych pracowników Katedry.

Seminaria licencjackie w Zakładzie prowadzą (w zależności od roku akademickiego) dr Renata Anisiewicz, dr Marcin Połom, dr Maciej Tarkowski i dr hab. Tomasz Michalski, prof. nadzwyczajny. Promotorami prac magisterskich są prof. zw. dr hab. Tadeusz Palmowski, dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG, dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG, dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG, dr Marcin Połom i dr Maciej Tarkowski (w zależności od roku akademickiego i kierunku studiów).

 • Przemiany społeczno-gospodarcze powiatu hajnowskiego
 • Ulica Świętojańska w Gdyni – jej rola i funkcje
 • Rumia i perspektywy jej rozwoju
 • Rewitalizacja dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku
 • Geneza i rozwój przestrzenno-funkcjonalny Wyspy Spichrzów w Gdańsku
 • Rozwój społeczno-ekonomiczny gmin nadzalewowych Zalewu Wiślanego
 • Rozwój turystyki na Pojezierzu Kaszubskim
 • Turystyka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
 • Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni
 • Przestrzenne aspekty rozwoju komunikacji tramwajowej w Aglomeracji Gdańskiej
 • Port Gdański u progu XXI wieku
 • Port Morski w Elblągu i jego funkcje
 • Przemiany w polskim rybołówstwie bałtyckim w latach 1997-2006
 • Rozwój turystyki zrównoważonej w pasie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego
 • Rozwój społeczno-gospodarczy Pucka w latach 2002-2006
 • Powiązania infrastrukturalne Portu Lotniczego im Lecha Wałęsy w Gdańsku z Obszarem
 • Metropolitalnym Trójmiasta i województwem pomorskim
 • Delimitacja współczesnego zasięgu etosu kaszubskiego
 • Przestrzenne zróżnicowanie architektoniczne w Gdyni
 • Zamki krzyżackie jako lokalne atrakcje turystyczne województwa pomorskiego
 • British Commonwealth: wczoraj-dziś-jutro
 • Wybrane zagadnienia demograficzne powiatu kartuskiego w latach 1999-2006
 • Sytuacja na rynku pracy w Polsce w 2006 roku
 • Dynamika Rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce w latach 1994-2006
 • Organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 szansą Rozwoju gospodarczego dla Polski
 • Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży w powiecie starogardzkim
 • Charakterystyka społeczno-gospodarcza miasta i gminy Malbork
 • Turystyka w strategiach Rozwoju powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Pełny spis prac licencjackich i magisterskich wykonanych w Zakładzie Geografii Gospodarki Morskiej, Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego i Zakładzie Rozwoju Regionalnego znajduje się w poniższych plikach.

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...