en

Redaktor naczelny:

dr hab. Tomasz Michalski, prof. nadzwyczajny - tomasz.michalski@ug.edu.pl

Sekretarz Redakcji:

dr Tomasz Wiskulski - tomasz.wiskulski@awf.gda.pl

Adres redakcji:

Zakład Rozwoju Regionalnego
Instytut Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
adres e-mail: gpsjour@ug.edu.pl
adres www: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS

Archiwalne numery czasopisma z lat 2011-2014:

Aktualnie czasopismo jest wydawane tylko w wersji elektronicznej, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Journal of Geography, Politics and Society - 2011(1)

Potulski J., 2011, New political geography, Journal of Geography, Politics and Society, nr 1, s. 5-22
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Ilies A., Ilies D., Wendt J.A., Tatar C., 2011, Elements and outils for generating crossborder systemic functionality at romania/ukrainian border (northern sector), Journal of Geography, Politics and Society, nr 1, s. 23-36
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Leska D., 2011, Common foreign and security policy, european security and defence policy of the European Union after the Lisbon Treaty, Journal of Geography, Politics and Society, nr 1, s. 37-67
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Stańczyk J., 2011, Changes in the international position of Central Europe in the context of the European Union integration, Journal of Geography, Politics and Society, nr 1, s. 68-82
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Tokolyova T., 2011, The European Union – New Zeland partnership, example of succesful trans-regional cooperation, Journal of Geography, Politics and Society, nr 1, s. 83-106
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Journal of Geography, Politics and Society - 2011(2)

Modrzejewski A., 2011, „A Green Island” or „A Never-Land”? Poles in the face of the contemporaty economic crisis, Journal of Geography, Politics and Society, nr 2, s. 5-18
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Wendt J.A., Ilies A., Tatar C., 2011, The changes of social structure and life conditions in romanian cities (case study of Oradea), Journal of Geography, Politics and Society, nr 2, s. 19-34
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Mokra L., Tokolyova T., 2011, Comparative insight into development of the civic society in the Visegrad region, Journal of Geography, Politics and Society, nr 2, s. 35-46
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Moska O., 2011, Outline of Polish-German relations after II WW, Journal of Geography, Politics and Society, nr 2, s. 47-55
Artykuł do pobrania w formacie PDF/p>

Gosz B., 2011, Religious diversity in pomeranian voivodship, Journal of Geography, Politics and Society, nr 2, s. 56-72
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Journal of Geography, Politics and Society - 2012(3)

Biger G., 2012, Historical geography and international boundaries, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)3, s. 5-13
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Ewertowski S., 2012, Importance of state in the catholic social doctrine, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)3, s. 14-32
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Ilies A., Ilies D.C., Morar C., Ilies G., Wendt J.A., 2012, Evolution of historical regions, borderlands and borders during last century (1916-2011) at the external EU border corresponding to northern romanian-ukrainian sector, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)3, s. 34-54
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Wendt J.A., 2012, Geography of authority in Poland, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)3, s. 56-77
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Journal of Geography, Politics and Society - 2012(4)

Potulski J., 2012, Bioregionalism, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)4, s. 5-15
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Chladekova M., 2012, Political and legal perception of protocol no. 30 on the application of the EU charter, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)4, s. 16-26
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Modrzejewski A., 2012, Universalism and global media world, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)4, s. 27-33
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Leska D., 2012, The current global economic crisis in Europe prospects of the development of the European Union, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)4, s. 34-43
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Tokolyova T., 2012, Solom Islands as failed state (focused on region’s security), Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)4, s. 44-50
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Journal of Geography, Politics and Society - 2013(5)

Biger G., 2013, Same basic geographical facts concerning the Israel – Palestin dispute, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)5, s. 5-18
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Bar-Kołelis D., 2013, New retail locations and cross-border shopping in Poland, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)5, s. 19-31
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Baias S., 2013, Tourist valorization of the wooden cultural heritage from the Crisul repede hydrographic basin, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)5, s. 32-46
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Kordel Z., 2013, Polish road transport politics characteristics, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)5, s. 48-67
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Trotsak A., 2013, „Breivik case” as an example of moral suicide, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)5, s. 68-74
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Journal of Geography, Politics and Society - 2013(6)

Biger G., 2013, "Gaza Strip" - a Unique political area, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)6, s. 5-15
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Baias I. C., Cartis H., 2013, University of Oradea - A polarizing center in the Crisana Area, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)6, s. 16-22
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Chladekova M., 2013, Neither market nor hierarchy - Walter W. Powell’s concept of network applied to humanitarian sector, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)6, s. 23-33
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Potulski J., 2013, Deterritorialization of the world as a challenge for contemporary political geography, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)6, s. 34-43
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Luckanicova S., 2013, The role of the social movement 15M in the process of democratization of Spain, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)6, s. 44-63
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Journal of Geography, Politics and Society - 2014(7)

Radchenko O., Kuczabski A., Michalski T., 2014, Main factors affecting the social transformation process in Ukraine, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)7, s. 5-18
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Wendt J. A., Ilies A., 2014, Territory of II Rzeczypospolita in Central European Classical Geopolitics, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)7, s. 19-32
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Jaźwiecka M., 2014, Influence of the TV show Kuchenne Rewolucje on changes in local gastronomy, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)7, s. 33-46
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Bar-Kołelis D., Gosz B., Wiskulski T., 2014, Promotion of host cities of EURO 2012. Case study Warsaw and Poznan, Journal of Geography, Politics and Society, nr (1)7, s. 47-58
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Journal of Geography, Politics and Society - 2014(8)

Juhas P., 2014, The Necessity of Electoral Laws Reform in Slovakia?, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)8, s. 5-22
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Mosneaga V., 2014, Republic of Moldova in the European partnership, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)8, s. 23-48
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Mihalik J., 2014, Playing ping-pong with minority policies and integration: the cases from Estonia, Latvia and Slovakia, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)8, s. 49-73
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Czarny R. M., 2014, The Shaping of Norden, Journal of Geography, Politics and Society, nr (2)8, s. 74-98
Artykuł do pobrania w formacie PDF

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...