en

Tematyka serii

Od 1999 roku zespół Katedry (obecnie Zakładu) prowadzi własną serię wydawniczą pod nazwą „Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Seria jest prowadzona w języku polskim oraz angielskim. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Analizy dotyczą regionów nadmorskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Bałtyckiej, zwłaszcza Polski Północnej i Obwodu Kalingradzkiego.

Komitet Naukowy

Gerhard Bahrenberg (Brema), Roger Bivand (Bergen), Marek Dutkowski (Szczecin), Gennadij M. Fiodorow (Kaliningrad), Valentin S. Korneevets (Kaliningrad), Thomas Lunden (Sztokholm), Tomasz Michalski (Gdańsk), Tadeusz Palmowski (Gdynia), Jerzy J. Parysek (przewodniczący, Poznań), Eugeniusz Rydz (Słupsk), Jan A. Wendt (Gdańsk).

Sekretarz serii

dr Maciej Tarkowski - maciej.tarkowski@ug.edu.pl

Adres redakcji

Zakład Rozwoju Regionalnego Instytut Geografii Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 4 80-309 Gdańsk tel. 58 523-65-58

Regiony Nadmorskie 30

Pacuk M., Połom M. (red.), 2022, Warunki i czynniki rozwoju Pomorza - wybrane problemy, ss. 212 (recenzenci: Anna Dubownik, Tomasz Michalski, Tadeusz Palmowski, Adam Przybyłowski, Maciej Tarkowski)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 29

Jażewicz I., Pacuk M., Tarkowski M. (red.), 2021, Warunki i czynniki rozwoju Pomorza - ludność i turystyka, ss. 156 (recenzenci: Renata Anisiewicz, Robert Brudnicki, Grzegorz Kwiatkowski, Aleksander Kuczabski, Tomasz Michalski, Klaudia Nowicka, Luiza Ossowska, Julia Ziółkowska, Aleksandra Zienkiewicz, Elżbieta Zuzańska-Zyśko)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 28

Anisiewicz R., Pacuk M., Tarkowski M. (red.), 2019, Gdańsk jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, ss. 148 (recenzent: A. Kuczabski)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 27

Otta D., Anisiewicz R., Palmowski T., 2018, Powstanie i rozwój węzła kolejowego w Chojnicach, ss. 124 (recenzent: M. Połom)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 26

Morawska A., Michalski T., 2017, Obszary problemowe śródmieścia Gdańska, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 132 (recenzent: A. Kuczabski)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 25

Anisiewicz R., Połom M., Tarkowski M. (red.), 2017, Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie geograficznej, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 208 (recenzent: Z. Kordel)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

strona 1
بازی انفجار شرطی املاک منطقه 22 خرید هاست املاک دریاچه چیتگر بازی انفجار شرطی
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...