pl

dr Artur Malczewski

pracownik Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Specyfika rozprzestrzeniania narkomanii w postkomunistycznych krajach będących członkami Unii Europejskiej

Data nadania stopnia doktora:

2 March 2022

Promotor:

dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP z Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. Vitoria Pantyley, prof. UMCS z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Bartłomiej Kulas

absolwent Studiów Doktoranckich z zakresu Geografii i Oceanografii UG

Ordynacja wyborcza w Polsce a wyniki wyborów parlamentarnych. Wariantowa analiza możliwych zmian w ujęciu geografii wyborczej

Data nadania stopnia doktora:

30 June 2021

Promotor:

dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Roman Matykowski, em. prof. z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Marek Sobczyński z Uniwersytetu Łódzkiego

dr Krzysztof Kopeć

Pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego

Monitoring jakości usług publicznych – propozycja modelu na szczeblu lokalnym

Data nadania stopnia doktora:

7 April 2021

Promotor:

dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Paweł Czapliński, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Julia Ziółkowska

Pracownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UG

Geograficzne uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego na przykładzie organizacji imprez masowych w powiatach ziemskich Polski Wschodniej

Data nadania stopnia doktora:

9 December 2020

Promotor:

dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ PAN w Warszawie

dr Tomasz Wiskulski

pracownik Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji

Data nadania stopnia doktora:

3 March 2017

Promotor:

dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG, dr hab. Marcin Solarz, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego

dr Delia Bar-Kołelis

absolwentka Studiów Doktoranckich z zakresu Geografii i Oceanografii UG

Shopping tourism on the eastern borders of the European Union

Data nadania stopnia doktora:

11 March 2016

Promotor:

dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Alexandru Ilies, prof. wiz. UG, dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ PAN w Warszawie

dr Marcin Połom

pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego

Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013

Data nadania stopnia doktora:

11 March 2016

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, prof. dr hab. Stanisław Koziarski z Uniwersytetu Opolskiego

dr Anna Morawska

pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Obszary problemowe Śródmieścia Gdańska

Data nadania stopnia doktora:

4 December 2015

Promotor:

dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy J. Parysek z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. AP w Słupsku

dr Tadeusz F. Bocheński

pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim

Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Data nadania stopnia doktora:

16 January 2015

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Koziarski z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Zdzisław Kordel z Uniwersytetu Gdańskiego

dr Renata Anisiewicz

pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego

Rozwój polsko-kaliningradzkich powiązań transgranicznych przed 1990 rokiem

Data nadania stopnia doktora:

30 June 2011

Promotor:

dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Ciok z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Jan Wendt, prof. UG

dr Jolanta Mazurek

pracownik Politechniki Koszalińskiej

Identyfikacja i ocena lokalnych uwarunkowań rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich Pobrzeża Koszalińskiego

Data nadania stopnia doktora:

15 February 2008

Promotor:

dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Michał Jasiulewicz, prof. PK z Politechniki Koszalińskiej

dr Maciej Tarkowski

pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego

Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej

Data nadania stopnia doktora:

18 May 2007

Promotor:

dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Marek Dutkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Wiktor Szydarowski

koordynator projektu Transbaltic w Szwecji

Pasma rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie Bałtyckiej – prawidłowości powstawania i przekształceń

Data nadania stopnia doktora:

27 June 2003

Promotor:

dr hab. Marek Dutkowski, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Jacek Szlachta, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej, dr hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego

dr Tomasz Michalski

pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa gdańskiego w latach 1976-1996

Data nadania stopnia doktora:

30 June 2000

Promotor:

dr hab. Marek Dutkowski, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Wanda Gaczek, prof. AE z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy J. Parysek z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Leszek Zaborski z Akademii Medycznej w Gdańsku

بازی انفجار شرطی املاک منطقه 22 خرید هاست املاک دریاچه چیتگر
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...