en

W każdym roku akademickim, przez kilkanaście lat, w okolicach maja lub czerwca, pracownicy Zakładu Rozwoju Regionalnego organizowali w ramach praktyk terenowych zagraniczny wyjazd studentów. Zgodnie z programem studenci III roku na kierunku Geografia uczestniczyli w praktykach terenowych pn. Europa. Cyklicznie organizowano wyjazdy na Litwę i do Rumunii.

Podczas wyjazdów studenci brali udział w zajęciach terenowych w czasie których omawiane są fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne zagadnienia związane z odwiedzanym terenem.

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przez pracowników Katedry podczas wyjazdów do Rumunii w 2008 r. i 2015 r., a także na Litwę w 2013 r. i 2017 r.

Od roku akademickiego 2017/2018 r. zmieniono program studiów licencjackich na kierunku Geografia. Studenci będą uczestniczyć w praktykach pn. Pogranicza, w ramach których pracownicy Katedry organizują wyjazd wzdłuż wschodniej granicy Polski od Pojezierza Suwalskiego (okolice Augustowa) do trójstyku granic Polski z Białorusią i Ukrainą.

 

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...