en

W 2016 r. powołano w ramach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego (obecnie Zakład Rozwoju Regionalnego) Pracownię Analiz Terytorialnych, której kierownikiem został dr hab. Jan A. Wendt, profesor nadzwyczajny. Pracownikiem przypisanym do Pracowni jest także dr hab. Tomasz Michalski, profesor nadzwyczajny.

Utworzenie Pracowni Analiz Terytorialnych w ramach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego wiąże się z prowadzonymi od wielu lat zróżnicowanymi pracami badawczymi dotyczącymi niezależnych kierunków badań. Wśród dominujących kierunków prac badawczych prowadzonych w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego należy wyróżnić trzy grupy: współpracę transgraniczną, geografię ekonomiczną morza oraz analizy regionalne i lokalne. Utworzenie w ramach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego nowej jednostki traktuje się jako impuls do jeszcze bardziej efektywnego rozwoju badań w zakresie analiz terytorialnych.

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...