en

Badania teoretyczne prowadzone w Zakładzie Rozwoju Regionalnego skupiają się na problemach związanych z:

 • procesami przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych,
 • uwarunkowaniami współpracy transgranicznej,
 • modelami i procesami przemian w państwach postkomunistycznych.

Zakres przestrzenny badań realizowanych przez pracowników katedry wyznaczają obszary:

 • Europy Bałtyckiej,
 • Europy Środkowej i Wschodniej,
 • Europy Zachodniej.

Problematyka badawcza dotyczy:

 • społecznej i ekonomicznej transformacji regonów,
 • uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • przekształceń portów i zmian ich znaczenia dla miast i regionów nadmorskich,
 • roli transportu w rozwoju gospodarczym regionów,
 • struktury przestrzennej władzy w Polsce,
 • zmian geopolitycznego znaczenia Obwodu Kaliningradzkiego,
 • rozwoju powiązań sieciowych na obszarze Europy Bałtyckiej,
 • przestrzennych aspektów przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych na obszarze Europy Bałtyckiej,
 • wpływu rozszerzenia Unii Europejskiej na sytuację geopolityczną, ekonomiczną i społeczną w Europie Środkowej i Wschodniej,
 • konsekwencji rozszerzenia NATO o państwa Europy Środkowej,
 • geopolitycznych uwarunkowań procesów demokratyzacji i transformacji ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej,
 • zmian sytuacji demograficznej i zdrowotnej w Europie Środkowej i Wschodniej.
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...