pl

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Head of Department of Regional Development

phone: 58 523-65-59 room: B409

e-mail Google Scholar

Scientific interests:
 • Baltic Europe
 • maritime cross-border cooperation
 • spatial planning in coastal regions
 • maritime affairs, seaports
 • Kaliningrad Oblast
 • Polish-Russian cross-border cooperation

dr hab. Aleksander Kuczabski

phone: 58 523-65-54 room: B404

e-mail Google Scholar

Scientific interests:
 • political transformation in the counties of Eastern and Central Europe
 • reforms of administrative divisions in the post-soviet countries
 • local government and local/regional development
 • socio-economic geography of Ukraine

dr hab. Tomasz Michalski

phone: 58 523-65-56 room: B406

e-mail Google Scholar

Scientific interests:
 • medical geography
 • methods of spatial analysis
 • monitoring and evaluation of local policies
 • transformations in Eastern and Central Europe

dr hab. Jan A. Wendt

Head of Laboratory of Territorial Analysis

phone: 58 523-65-17 room: B407

e-mail Google Scholar Research Gate

Scientific interests:
 • political geography
 • social geography
 • transport geography
 • tourism geography
 • historical geography
 • political science

dr Renata Anisiewicz

phone: 58 523-65-54 room: B404

e-mail Google Scholar

Scientific interests:
 • cross-border cooperation
 • settlement geography and demography
 • tourism geography
 • didactics of geography

dr Małgorzata Pacuk

Senior science and technician specialist (secretariat)

phone: 58 523-65-35 (B405), 58 523-65-58 (B408) room: B405, B408

e-mail Google Scholar

Scientific interests:
 • regional cooperation in Baltic Europe
 • spatial planning in coastal regions
 • functional and spatial transformations in port cities
 • maritime affairs

dr Marcin Połom

phone: 58 523-65-69 room: B419

e-mail Google Scholar Research Gate

Scientific interests:
 • transport geography
 • electro mobility
 • transportation policies in cities
 • transport infrastructure
 • regional and local development

dr Maciej Tarkowski

phone: 58 523-65-35 room: B405

e-mail Google Scholar Research Gate

Scientific interests:
 • economic geography
 • labour geography
 • maritime geography
 • regional and local development

mgr inż. arch. Joanna Jaczewska

phone: 58 523-65-54 room: B404

e-mail

Scientific interests:
 • sustainable development and quality of life
 • local government
 • social participation
 • sociology of the city
 • GIS technologies

mgr Krzysztof Kopeć

phone: 58 523-65-69 room: B419

e-mail Google Scholar

Scientific interests:
 • development of urban transportation systems
 • changes in rail passenger transport operation
 • changes in air transport
 • evaluation of public services quality

mgr Krystian Puzdrakiewicz

phone: 58 523-65-69 room: B419

e-mail Google Scholar Research Gate

Scientific interests:
 • spatial planning
 • functioning of cities and metropolitan areas
 • conditions and quality of live in cities
 • green infrastructure
 • ecosystem services of tree
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...